Bielsko-Biała kredyt hipoteczny na zakup domu mieszkania działki - Nieruchomości ROTUNDA Bielsko-BiałaDnia 22 lipca 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. 2017 poz. 819).

Ustawa reguluje zasady udzielania kredytów hipotecznych, m.in. stanowi, że kredytodawca będzie mógł żądać prowizji za przedterminową spłatę jedynie wówczas, kiedy nastąpi ona przed upływem trzech lat od dnia zawarcia umowy lub nastąpi w okresie, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała. W pozostałych przypadkach spłata przed terminem będzie dla klienta bezpłatna.

Jeżeli z powodu utraty zdolności kredytowej, klient banku nie bedzie dalej w stanie spłacać zaciągniętego kredytu, to wówczas kredytodawca powinien, przed podjęciem działań egzekucyjnych, umożliwić klientowi sprzedaż nieruchomości na wolnym rynku. Jest to istotne postanowienie, ponieważ cena nieruchomości uzyskiwana w toku egzekucji jest zwykle znacznie niższa niż cena rynkowa.

W kwestii kredytów walutowych ustawa zawiera zapis dotyczący zakazu udzielania kredytów walutowych, istnieje tylko jeden wyjatek, gdy klient banku zarabia w walucie obcej lub ma w niej zgromadzone znaczne oszczedności. Na decyzję kredytową bedziemy czekali max. 21 dni.


Kupując dom warto jest zastanowić się nad jego funkcjonalnością, wymarzonym wyglądem, lokalizacją oraz to czego rzeczywiście od niego oczekujemy. Może się okazać, że naszego przyszłego domu nigdy nie znajdziemy wśród ofert sprzedaży na rynku nieruchomości, zawsze jednak będziemy mogli zastanowić się nad jego budową.

W tym przypadku jak i w wielu innych pomocnym rozwiązaniem może być długoterminowy KREDYT, przeznaczony na finansowanie wszelkich celów mieszkaniowych, z okresem spłaty nawet do 30 lat. Finansowanie zakupu nieruchomości kredytem nie powinno pochłaniać więcej niż 50% naszych dochodów netto. Starajmy się dopasować cel, jakim jest zakup np. domu czy mieszkania do naszych możliwości finansowych. Zwykle aby uzyskać kredyt należy dysponować własnym kapitałem inwestycyjnym minimum 20% oraz zabezpieczyć wierzytelność banku hipotecznie.

Decydując się na kredyt przeznaczony na finansowanie naszych celów mieszkaniowych, musimy dokonać wyboru najatrakcyjniejszej dla nas oferty kredytowej. Rozpoczynamy od rozmowy w banku, w którym mamy swoje konto osobiste. Bankowy doradca kredytowy udzieli nam chętnie informacji na interesujący nas temat kredytu mieszkaniowego, sprawdzi naszą zdolność kredytową, przedstawi ofertę banku, przedstawi również symulację spłat. Mimo, iż zaciągnięcie kredytu w banku, w którym posiadamy konto osobiste posiada zalety, to jednak warto również sprawdzić oferty innych banków, by wybrać bank, który będzie w stanie udzielić nam kredytu na najbardziej atrakcyjnych warunkach.

Podpisanie umowy kredytowej stanowi ważne zobowiązanie w życiu każdego człowieka decydującego na ten właśnie sposób finansowania własnej inwestycji mieszkaniowej. Przez umowę kredytową bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określoną kwotę środków pieniężnych, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu (art. 69 ust. 1 pr. bankowego). Umowa powinna określać kwotę i walutę kredytu (art. 69 ust. 2 pkt. 2 pr. bankowego), wszystkie ustalenia umowy kredytowej powinny być zgodne z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.02.72.665 z późn. zm.) oraz z Ustawą z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081 z późn. zm.).

Większość kredytów hipotecznych udzielana jest przy użyciu zmiennej stopy procentowej, choć można znaleźć banki oferujące kredyty o stałej stopie procentowej. Stałe oprocentowanie ustalane jest na podstawie prognoz banku, oznacza, że kredytobiorca już przy podpisywaniu umowy kredytowej wie, jakiej wysokości odsetki będzie musiał zapłacić. System spłat może zostać zmieniony aneksem do umowy kredytowej w trakcie spłaty kredytu. Wielu kredytobiorców zaciąga kredyt na maksymalnie długie, dostępne okresy kredytowania zakładając jednocześnie spłatę zaciągniętego kredytu przed terminem. Warto wiedzieć, że oprocentowanie kredytu nie jest tożsame z całkowitym kosztem kredytu, który obejmuje poza oprocentowaniem prowizje kredytową, inne opłaty bankowe, koszty wycen, pozyskania dokumentów, ustanowienia zabezpieczeń - czyli wszystkie koszty jakie kredytobiorca musi ponieść w związku z otrzymanym kredytem. Zmienna stopa procentowa sprawia, że trudniej jest określić rzeczywisty koszt kredytu niż w przypadku stałej stopy procentowej. Zmiany oprocentowania kredytów na rynku w dłuższej perspektywie czasu nie są łatwe do przewidzenia, banki zabezpieczają się i oferując dla długoterminowych kredytów zmienna stopę procentową. W umowie kredytowej powinien znaleźć się zapis o pisemnym obowiązku informowania kredytobiorcy o każdej zmianie wysokości oprocentowania kredytu.

Bez względu na walutę kredytu, bank jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego zastosuje hipotekę która ustanowiona jest na nieruchomości kredytowanej, innej nieruchomości należącej do kredytobiorcy lub na nieruchomości należącej do osoby trzeciej. Hipoteka jako ograniczone prawo rzeczowe zostaje wpisana do działu IV księgi wieczystej nieruchomości, stanowiąc zabezpieczenie wierzyciela (banku), który ma zawsze pierwszeństwo w zaspokajaniu swoich roszczeń przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.


Bielsko-Biała kredyty hipoteczne

Zanim zainwestujesz i wydasz pieniądze, upewnij się czy to dla Ciebie.
Nieruchomości Rotunda w Bielsku-Białej
Wiedza o kredytach mieszkaniowych jest obszerna, dlatego też dobrze poradzić się specjalisty kredytowego


Bielsko-Biała kredyty hipoteczne Zawsze warto sprawdzić ofertę kredytową w kilku bankach.

SON Nieruchomosci RotundaKredyty hipoteczne Bielsko-Biała